Hasar Durumunda İstenen Belgeler

İhbar anında sizden istenecek bilgiler:

 • Poliçeyle ilgili bilgiler
 • Tahmini hasar miktarı
 • Hasarın oluş şekli
 • Trafik kaza zaptı, trafik zaptı tutulmadıysa karakol veya jandarma müracaat ve görgü tutanağı aslı veya tasdikli örneği
 • Alkol raporu aslı veya tasdikli örneği
 • Aracın hasarlı yerlerini gösteren fotoğraflar
 • Sürücünün yazılı beyanı
 • Sigortalı araca ait ruhsat fotokopisi
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait ehliyet fotokopisi

Sigorta türüne göre, hasar dosyasında bulunması gereken evraklar

Kaza, yangın, mühendislik ve nakliyat sigortalarında hasar dosyasında bulunması gereken evraklar:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Poliçe prim makbuzu
 • Sigortalının hasar oluşu hakkındaki beyanı
 • İtfaiye raporu
 • Takipsizlik kararı (temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi)
 • Tapu ve/veya kontrat (bina ise) fotokopisi

Bedeni Hasarlar

 • Müracaat dilekçesi
 • Kaza zaptı tasdikli sureti
 • Sürücü alkol raporu
 • Ehliyet fotokopisi
 • Ruhsat fotokopisi
 • Savcılık iddianamesi
 • Kusur durumunu gösteren bilirkişi raporu
 • Varsa ceza mahkemesi kararı
 • Olayı anlatan şahıs beyanı
 • Öğrenim durum belgesi, meslek durumu, gelir durumu belgesi
 • Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan varislerine maaş bağlanıp bağlanmadığına dair, bağlandıysa miktarını gösteren yazı
 • Hak sahibine ilişkin banka hesap bilgileri
 • Mağdur kimlik fotokopisi
 • Tedaviye ilişkin hastane belgeleri (Genel Adli Muayene Raporu, Epikriz raporu vb.)
 • 15.000,00 TL’yi aşan tüm tazminat ödemelerinde ve rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde ödeme yapılabilmesi için sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gerekmekte olup, tazminat makbuzuna ek olarak şahıslarda kimlik fotokopisi vekâleti verildi ise yetkili kişilerin kimlik fotokopisi ve faaliyet belgesiHasar sebebine göre aşağıdaki evraklar talep edilmektedir:

Ölüm:

 • Otopsi raporu
 • Defin ruhsatı, vukuatlı nüfus kaydı
 • Veraset ilamı

Maluliyet:

 • 03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu.

Tedavi:

 • Hastane giriş-çıkış kaydı
 • Hastane faturası
 • Varsa diğer tıbbi tedavi belgeler
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortaları’nda:
 • Kaza zaptı, SGK Bildirim Formu (İş güvenliği veya SSK müfettişlerinin kaza raporları)
 • İşçinin iş akdi, SSK bildirimi
 • İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı
 • İşe başlama tarihi, SSK’ya bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları
 • SSK’nın rücu talebiyle (peşin sermaye değeri bilgisi) ilgili mahkeme kararı


Whatsapp Destek

zeynep

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?